Siberian Husky / Draghundsaktivitet

I år kommer vi träna och sätta samman våra spann för att i framtiden kunna ta emot besök för turistkörning med hundspann. När såväl både vi och hundar är redo kommer det framgå här på hemsidan!